โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านนาทุ่งมั่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแก้ง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ narai2499@gmail.com
เว็บไซต์ -