โรงเรียนบ้านนาโสก

ชื่อโรงเรียน บ้านนาโสก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแก้ง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ thatan0508@Thawatchai2507@gmail.com
เว็บไซต์ -