โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแก้ง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ saowan1@hotmail.com
เว็บไซต์ -