โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)

ชื่อโรงเรียน บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -