โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -