โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ

ชื่อโรงเรียน นาแกผดุงราชกิจเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ tuktik_ub@hotmail.com
เว็บไซต์ www.padungrach.ac.th