โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยทราย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนแพง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Nuchranu2512@gmail.com
เว็บไซต์ -