โรงเรียนบ้านดงก้อม

ชื่อโรงเรียน บ้านดงก้อม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาถ่อน
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ lita_ubru@hotmail.com
เว็บไซต์ -