โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

ชื่อโรงเรียน นาถ่อนวิทยานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาถ่อน
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nathonwitt@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nathonwitt.ac.th