โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหญ้าม้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาถ่อน
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongyamaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -