โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์

ชื่อโรงเรียน ดอนนางหงส์สงเคราะห์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอนนางหงส์
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ toy9799@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -