โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอนนางหงส์
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -