โรงเรียนบ้านกุดฉิม

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดฉิม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุดฉิม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bankudchim@gmail.com
เว็บไซต์ -