โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

ชื่อโรงเรียน บ้านแสนพันหมันหย่อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แสนพัน
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.bsps.ac.th