โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา

ชื่อโรงเรียน บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ฝั่งแดง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -