โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ฝั่งแดง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -