โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำก่ำ
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -