โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำก่ำ
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nkl2001@hotmail.com
เว็บไซต์ -