โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกุดแคน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระกลางทุ่ง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wirot32@hotmail.com
เว็บไซต์ -