โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง

ชื่อโรงเรียน บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระกลางทุ่ง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ banthatnoi@gmail.com
เว็บไซต์ -