โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน พระกลางวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระกลางทุ่ง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pakangvit@hotmail.com
เว็บไซต์ -