โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

ชื่อโรงเรียน บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ธาตุพนมเหนือ
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ hbtsc2014@gmail.com
เว็บไซต์ Ban Huabungthung School.com