โรงเรียนบ้านเวินพระบาท

ชื่อโรงเรียน บ้านเวินพระบาท
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เวินพระบาท
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ vern.wpb@gmail.com
เว็บไซต์ -