โรงเรียนบ้านนาข่าท่า

ชื่อโรงเรียน บ้านนาข่าท่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พะทาย
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nakatha@live.com
เว็บไซต์ www.nakathaschool.com