โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเทา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ tnkschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -