โรงเรียนบ้านหนองเทา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเทา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเทา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ s_wandee23@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nongtaoschool.com/