โรงเรียนบ้านพะทาย

ชื่อโรงเรียน บ้านพะทาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พะทาย
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ banpathaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ -