โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พนอม
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongsaraischool@hotmail.com
เว็บไซต์ nongsaraischool@hotmail.com