โรงเรียนบ้านดง

ชื่อโรงเรียน บ้านดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พนอม
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bandong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.dongschool.com