โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านแก้วปัดโป่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไชยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pen.pak.00710@gmail.com
เว็บไซต์ -