โรงเรียนบ้านวังโพธิ์

ชื่อโรงเรียน บ้านวังโพธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไชยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wangpo_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.wangposchool.com