โรงเรียนบ้านนาหนองบก

ชื่อโรงเรียน บ้านนาหนองบก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไชยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nanongbokschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.nanongbok.com