โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ

ชื่อโรงเรียน บ้านตาลปากน้ำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไชยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ talpaknamschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.talpaknam.com