โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านไชยบุรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไชยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Banchaiburee@hotmail.com
เว็บไซต์ -