โรงเรียนบ้านน้อยทวย

ชื่อโรงเรียน บ้านน้อยทวย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนตาล
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ noitouy@hotmail.com
เว็บไซต์ www.noitouy.com