โรงเรียนบ้านท่าอุเทน

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าอุเทน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าอุเทน
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ banthauthenschool2011@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thauthen.com