โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าแต้ปุ่งแก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าจำปา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.tataepungkae.com