โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

ชื่อโรงเรียน บ้านนาดอกไม้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าจำปา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nadokmai01@hotmai.com
เว็บไซต์ http://www.nadokmai.com