โรงเรียนบ้านดอนติ้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนติ้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าจำปา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ adison_tom@windowslive.com
เว็บไซต์ -