โรงเรียนบ้านดอนแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าจำปา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Ban-DondaengSchool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.dondangschool.com