โรงเรียนบ้านห้วยพระ

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยพระ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าจำปา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ huaipra@windowslive.com
เว็บไซต์ http://www.huayphra.com