โรงเรียนบ้านท่าจำปา

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าจำปา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าจำปา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ thachampa_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thachampa.com