โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าจำปา
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ cha1nin2515@gmail.com
เว็บไซต์ www.kammpok.com