โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน อุเทนวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าอุเทน
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ uthenwittayakarnschool@hotmail.com
เว็บไซต์ uthenwittayakarnschool.com