โรงเรียนบ้านดงโชค

ชื่อโรงเรียน บ้านดงโชค
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองญาติ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pannee.buasai@gmail.com
เว็บไซต์ http://facebook.com/dongchoke