โรงเรียนบ้านหนองญาติ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองญาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองญาติ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongyatschool@gmail.com
เว็บไซต์ -