โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ชื่อโรงเรียน อนุบาลนครพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ anb_nkp@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.anpschool.com