โรงเรียนบ้านนาคอกควาย

ชื่อโรงเรียน บ้านนาคอกควาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดงขวาง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=104819006