โรงเรียนบ้านดงยอ

ชื่อโรงเรียน บ้านดงยอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Dongyo_nkp@thaimail.com
เว็บไซต์ -