โรงเรียนบ้านน้อยใต้

ชื่อโรงเรียน บ้านน้อยใต้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bannoitai.school@gmail.com
เว็บไซต์ https://facebook.com/bannoitai.school